Avgiftsrundskriv

Årsrundskriv for omregistreringsavgift 2024

  • Gjelder fra 01.01.2024

Her kan du laste ned årsrundskriv for omregistreringsavgift for 2024. 

Andre år

Se oversikt over årsrundskriv for andre år

Kort om rundskrivet

Årsrundskrivene for særavgiftene er utarbeidet av Skattedirektoratet med det formål å gi en omtale av regelverket knyttet til denne avgiften, med særlig vekt på skattemyndighetenes praksis.

Målgruppen er Skatteetatens ansatte, advokater, skattepliktige og andre som har interesse av, og behov for, informasjon om regelverket.