Midlertidige endringer oppdateres ikke i avgiftsrundskrivene

I forbindelse med korona-situasjonen gjøres det enkelte endringer i praktiseringen av regelverket knyttet til noen av særavgiftene. Avgiftsrundskrivene oppdateres ikke med de midlertidige endringene. Det betyr at avgiftsrundskrivene kan inneholde informasjon som midlertidig ikke er riktig.

Vi oppfordrer deg til å holde deg oppdatert om tiltakspakkene i forbindelse med korona-situasjonen.

Avgiftsrundskriv

Vektårsavgift 2019

  • Gjelder fra 01.07.2019

Her kan du laste ned avgiftsrundskriv for vektårsavgiften for 2019.

Endringer 1. juli 2019

Skattedirektoratets kommentarer:

  • Omtalen av avgiftsplikt er oppdatert (punkt 2)
  • Omtalen av fakturering og betaling er oppdatert (punkt 7)

Tidligere versjoner: