Avgiftsrundskriv

Vektårsavgift 2019

  • Gjelder fra 01.07.2019

Her kan du laste ned avgiftsrundskriv for vektårsavgiften for 2019.

Endringer 1. juli 2019

Skattedirektoratets kommentarer:

  • Omtalen av avgiftsplikt er oppdatert (punkt 2)
  • Omtalen av fakturering og betaling er oppdatert (punkt 7)

Tidligere versjoner: