SKD-melding

Arbeidsgiveravgift til folketrygden for 2013

  • Avgitt 02.04.2013

Det er foretatt enkelte presiseringer vedrørende reglene om ambulerende virksomhet og arbeidsutleie, det er ellers ikke gjort betydelige endringer i reglene om beregning av arbeidsgiveravgift fra 2012 til 2013.