SKD-melding

Endringer i lov om merverdiavgift Ny lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv.

  • Avgitt 16.12.2003

Skattedirektoratets melding nr. 16/03, 16. desember 2003

Persontransport og formidling av persontransport blir merverdiavgiftspliktig fra 1. mars 2004 med redusert sats på 6 prosent.

Den generelle beløpsgrensen for registrering i avgiftsmanntallet er økt til 50 000 kroner fra 1. januar 2004.

Redaksjonell endring i merverdiavgiftsloven § 51.

Kompensasjonsordningen for kommuner, fylkeskommuner mv. er med virkning fra 1. januar 2004 gjort generell.