Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

SKD-melding

Endringer i merverdiavgiftsloven og kompensasjonsloven

  • Publisert:
  • Avgitt 25.06.2004

Skattedirektoratets melding nr 7/04, 25. juni 2004

Varebiler klasse 1 likestilles med personkjøretøyer i merverdiavgiftsregelverket.

Avgiftsplikten ved kjøp av tjenester fra utlandet er utvidet til også å omfatte kjøp fra Svalbard og Jan Mayen.

Presisering av fradragsretten for inngående merverdiavgift ved kjøp, drift mv. av personkjøretøy.

Bankers mv. opplysningsplikt etter merverdiavgiftsloven § 48 er blitt noe mer omfattende.

Redaksjonell endring i merverdiavgiftsloven §§ 63 og 48 a.

Enkelte mindre endringer i lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner og fylkeskommuner mv. 

1 Innledning

2 Endringene i merverdiavgiftsloven § 48 og § 63

3 Endringene i merverdiavgiftsloven

4 Kompensasjonsloven

5 Redaksjonell endring

Vedlegg