SKD-melding

Fellesskriv 10. juni 1971. Skipsteknisk virksomhet