SKD-melding

Fellesskriv av 8. mai 2002. Uttaksmerverdiavgift ved oppføring av bygg for egen regning