Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

SKD-melding

Forskuddsmeldingen 2021

  • Publisert:
  • Avgitt 22.12.2020

Dette dokumentet redegjør for forskuddsutskrivingen for 2021 på grunnlag av Prop. 1 LS (2020-2021), Innst. 3 S (2020-2021), Innst. 4 L (2020-2021) og Stortingets skattevedtak for 2021.