Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

SKD-melding

Forskuddsutskrivingen for 2017

  • Publisert:
  • Avgitt 22.12.2016

SKD-melding nr. 8/16, 22.desember 2016

Denne meldingen redegjør for forskuddsutskrivingen på grunnlag av skattevedtaket for inntektsåret 2017 og lovvedtak omtalt i Prop. 1 LS og Prop. 2 L.