SKD-melding

Ny merverdiavgiftslov med forskrift

  • Avgitt 19.04.2010

SKD-melding nr. 5/10, 19.april 2010.

Lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) med senere endringer, jf. lov 11. desember 2009 nr. 129, trådte i kraft 1. januar 2010.

Forskrift 15. desember 2009 nr. 1540 til merverdiavgiftsloven (merverdiavgiftsforskriften) trådte i kraft samme dato.