Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

SKD-melding

Om skatteetatens opplysnings- og meldeplikt i forbindelse med endret alkohollov og ny serveringslov

  • Publisert:
  • Avgitt 09.02.1999

Skattedirektoratets melding, KO nr 1/99, 9. februar 1999.

1. januar 1998 trådte den nye serveringsloven og endringer i alkoholloven i kraft. For skatteetaten innebærer dette innføring av en meldeplikt og en opplysningsplikt overfor kommunene i forbindelse med at disse gir serveringsbevilling og salgs- og skjenkebevilling. Ordningen med melde- og opplysningsplikt medfører også at skatteetaten, uten hinder av den lovpålagte taushetsplikten, kan gi bevillingsmyndighetene i kommunene de opplysningene som er nødvendig for behandling av bevillingssaker.

Innhold

1. Innledning

2. Krav til vandel

2.1 Alkoholloven

2.2 Serveringsloven

3. Opplysningsplikten

3.1 Hva det skal opplyses om

3.2 Hvem det skal opplyses om

4. Meldeplikten

4.1 Forhold av vesentlig betydning

4.2 Hva skal det meldes om

4.3 Hvem skal det meldes om

5. Taushetsplikten

6. Skatteetatens saksbehandling