Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

SKD-melding

Registreringsplikt for utenlandske næringsdrivende som selger varer på tollfrankovilkår til kjøpere i Norge

  • Publisert:
  • Avgitt 10.12.1997

Utenlandske næringsdrivende som selger varer på tollfrankovilkår til kjøpere i Norge og som ikke har forretningssted her, skal registreres i avgiftsmanntallet ved representant når vilkårene for øvrig er oppfylt.

Last ned hele meldingen: