SKD-melding

Rundskriv nr 13 1971. Fritak -skip og luftfartøy

  • Avgitt 23.02.1971