SKD-melding

Svalbardmeldingen 2014

  • Avgitt 11.03.2014

SKD-melding nr. 3/14, 11. mars 2014.

Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen og i Antarktis i 2014.