SKD-melding

Svalbardmeldingen 2016

  • Avgitt 08.03.2016

SKD-melding nr. 4/16, 8. mars 2016

Meldingen omhandler skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen og i Antarktis i 2016.

I tillegg inneholder meldingen en praktisk orientering til arbeidsgiver om rapportering, skattetrekk og innbetaling av skatt. Reglene er i hovedsak uendret fra 2015.