Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

SKD-melding

Svalbardmeldingen for 2020

  • Publisert:
  • Avgitt 16.01.2020
Saksnummer SKD 2/2020

Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen og i Antarktis i 2020.

SKD-melding nr 2/2020