Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

SKD-melding

Takseringsreglene 2018

  • Publisert:
  • Avgitt 07.11.2018

Forskrift om taksering av formues-, inntekts og fradragsposter mv. som må fastsettes ved skjønn til bruk ved fastsettingen for 2018.

Fastsatt av Skattedirektoratet 7.11. 2018 med hjemmel i skatteforvaltningsloven § 9-8, jf. delegeringsvedtak 16. september 2016 nr. 1067 som ble endret ved vedtak 21. desember 2016 nr. 1793.

Takseringsregler for 2018.pdf