Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

SKD-melding

Takseringsreglene for 2014

  • Publisert:
  • Avgitt 26.11.2014

SKD-melding nr. 9/13, 26. november 2014.

Forskrift om taksering av formues-, inntekts- og fradragsposter til bruk ved likningen for inntektsåret 2014.

Fastsatt av Skattedirektoratet 26.11. 2014 med hjemmel i lov av 13. juni 1980 nr 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 7-1 og Finansdepartementets delegeringsvedtak av 22. januar 1982.