Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

SKD-melding

Takseringsreglene for 2016

  • Publisert:
  • Avgitt 15.11.2016

Forskrift om taksering av formues-, inntekts og fradragsposter mv. som må fastsettes ved skjønn til bruk ved fastsettingen for 2016. 

Fastsatt av Skattedirektoratet 15.11. 2016 med hjemmel i skatteforvaltningsloven § 9-8, jf. delegeringsvedtak 16. september 2016 nr. 1067 som ble endret ved vedtak 12. oktober 2016 nr. 1200 Forskriften trer i kraft 1. januar 2017.