SKD-melding

Uttalelser om merverdiavgift / investeringsavgift 1980 nr 4

  • Avgitt 28.03.1980

1980.03.28 AV 4-80 (PDF)