SKD-melding

Uttalelser om merverdiavgift / investeringsavgift 1981 nr 28

  • Avgitt 13.11.1981

1981.11.13 AV 28-81 (PDF)