SKD-melding

Uttalelser om merverdiavgift 1979 nr 9

  • Avgitt 08.05.1979

1979.05.08 Av nr. 9 (PDF)