SKD-melding

Uttalelser om merverdiavgift nr 1-1986

  • Avgitt 10.01.1986

1986-01-10 Av melding nr. 1 1986 (PDF)