SKD-melding

Uttalelser om merverdiavgift nr 12-1993

  • Avgitt 01.07.1993

1993.07.01 Av nr. 12-1993 (PDF)