SKD-melding

Uttalelser om merverdiavgift nr 13-1987

  • Avgitt 01.10.1987

1987.10.01 Av 13-87 (PDF)