Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

SKD-melding

Uttalelser om merverdiavgift nr 15-1990

  • Publisert:
  • Avgitt 04.09.1990

Av nr 15-1990 4.september 1990 (PDF)