SKD-melding

Uttalelser om merverdiavgift nr 27-1984

  • Avgitt 11.12.1984

1984.12.11 Av nr. 27-1984 (PDF)