SKD-melding

Uttalelser om merverdiavgift nr 6-1980

  • Avgitt 28.04.1980

1980-04-28 Av melding nr. 6 1980 (PDF)