SKD-melding

Uttalelser om merverdiavgift nr. 13 1985

  • Avgitt 26.08.1985

1985-08-26 Av melding nr. 13 1985 (PDF)