SKD-melding

Uttalelser om merverdiavgift nr. 13 1996

  • Avgitt 20.12.1996

1996-12-20 Av melding nr. 13 1996 (PDF)