SKD-melding

Uttalelser om merverdiavgift nr. 19 1982

  • Avgitt 08.07.1982

1982-07-08 Av melding nr. 19 1982 (PDF)