SKD-melding

Uttalelser om merverdiavgift nr. 21 1989

  • Avgitt 05.10.1989

1989-10-05 Av melding nr. 21 1989 (PDF)