SKD-melding

Uttalelser om merverdiavgift nr. 26 1983

  • Avgitt 11.11.1983

1983-11-11 Av melding nr. 26 1983 (PDF)