SKD-melding

Uttalelser om merverdiavgift nr. 3 1996

  • Avgitt 18.03.1996

1996-03-18 Av melding nr. 3 1996 (PDF)