SKD-melding

Uttalelser om merverdiavgift nr. 32 1981

  • Avgitt 16.12.1981

1981-12-16 Av melding nr. 32 1981 (PDF)