SKD-melding

Uttalelser om merverdiavgift nr. 6 1997

  • Avgitt 16.06.1997

1997-06-16 Av melding nr. 6 1997 (PDF)