SKD-melding

Uttalelser om merverdiavgift nr. 7 1990

  • Avgitt 16.01.1990

1990-01-16 Av melding nr. 7 1990 (PDF)