SKD-melding

Uttalelser om merverdiavgift/investeringsavgift nr. 24 1981

  • Avgitt 04.09.1981

1981 09 04 av nr 24 - 1981 (PDF)