Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Bindende forhåndsuttalelse

Avgiftsplikt ved drift av simulatorsenter

  • Publisert:
  • Avgitt 16.09.2013

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet. BFU 19/13.

Last ned