Bindende forhåndsuttalelse

Kapitalnedsettelse, fusjoner, fisjoner og ulovfestet gjennomskjæring

  • Publisert:
  • Avgitt 17.12.2012

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet. BFU 30/12. Avgitt 17.12.2012.