Bindende forhåndsuttalelse

Org.nr. 971 032 081 MVA - Statens Vegvesen - anmodning om bindende forhåndsuttalelse - Spørsmål om tidfesting av merverdiavgift knyttet til byggearbeider på riksvei 555

  • Publisert:
  • Avgitt 06.04.2021
Saksnummer BFU 5/2021

Skattedirektoratet tar i BFU 5/2021 stilling til tidspunkt for utstedelse av salgsdokument og derved tidfesting av merverdiavgift for anleggsarbeider ved bygging av offentlig veg i regi av OPS-selskap, jf merverdiavgiftsloven § 15-9 første ledd og bokføringsforskriften § 8-1-2a. I uttalelsen tas det også stilling til såkalt tilgjengelighetsbetaling, som inngår i byggekostnadene men utbetales gjennom driftsfasen som insentiv for å sikre avtalt tilgjengelighet og kvalitet.