Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Bindende forhåndsuttalelse

Overdragelse av vann- og avløpsanlegg

  • Publisert:
  • Avgitt 19.01.2021
Saksnummer BFU 2021/2

2021.01.19 BFU 2-21 (PDF)