Bindende forhåndsuttalelse

Spørsmål om avgiftsbehandling for veldedige og allmennyttige institusjoner og organisasjoner - merverdiavgiftsloven § 3-12 (4)

  • Publisert:
  • Avgitt 23.09.2020
Saksnummer BFU 16/2020

2020.09.23 BFU § 3-12 (PDF)