Klagekjennelser etter petroleumsskatteloven

Klagevedtak (kjennelser) etter petroleumsskatteloven

  • Publisert:

Etter avtale med Offshore Norge (tidligere Norsk olje og gass) skal anonymiserte vedtak fra Klagenemnda for petroleumsskatt, klageinstansen for vedtak fattet av Oljeskattekontoret, publiseres på lovdata.no (LovdataPro). Etter innlogging velges registre, og under rettskilder søkes det etter PSK (Klagenemnda for petroleumsskatt).

Klagevedtak fra 2000 – 2008 ligger foreløpig fortsatt tilgjengelig under publikasjoner på ors.no.