Sats

Bruksfradragstabellen

Bruksfradraget regnes ut fra det tidspunktet kjøretøyet ble registrert første gang i utlandet og frem til tidspunktet da kjøretøyet registreres første gang her i landet.

Tabellen viser hvor mye bruksfradrag du får.

 

Alder over... Fratrekk
frem til 30. juni 2020
Fratrekk
fra 1. juli 2020
1 måned 2 prosent 2 prosent
2 måneder 4 prosent 4 prosent
3 måneder 6 prosent 6 prosent
4 måneder 8 prosent 8 prosent
5 måneder 10 prosent 10 prosent
6 måneder 12 prosent 12 prosent
7 måneder 14 prosent 14 prosent
8 måneder 15 prosent 15 prosent
9 måneder 16 prosent  16 prosent 
10 måneder 17 prosent  17 prosent 
11 måneder 18 prosent  18 prosent 
1 år 19 prosent 19 prosent
1 år og 2 måneder 20 prosent  20 prosent 
1 år og 4 måneder 21 prosent 21 prosent
1 år og 6 måneder 22 prosent 22 prosent
1 år og 8 måneder 23 prosent 23 prosent
1 år og 10 måneder 24 prosent 24 prosent
2 år 26 prosent 26 prosent
2 år og 6 måneder 30 prosent 30 prosent
3 år 33 prosent 33 prosent
3 år og 6 måneder 37 prosent 37 prosent
4 år 40 prosent 40 prosent
4 år og 6 måneder 44 prosent 44 prosent
5 år 47 prosent 50 prosent
5 år og 6 måneder 51 prosent 54 prosent
6 år 55 prosent 58 prosent
6 år og 6 måneder 59 prosent 62 prosent
7 år 62 prosent 66 prosent
7 år og 6 måneder 66 prosent 70 prosent
8 år 69 prosent 74 prosent
8 år og 6 måneder 73 prosent 78 prosent
9 år 76 prosent 82 prosent
10 år 78 prosent 90 prosent
11 år 80 prosent 91 prosent
12 år 82 prosent 92 prosent
13 år 84 prosent 93 prosent
14 år 86 prosent 94 prosent
15 år 88 prosent 95 prosent
16 år 89 prosent 96 prosent
18 år 90 prosent 98 prosent

 

Med virkning fra 1. juli 2020 er det gjort endringer i bruksfradragstabellen.

Maksimal fradragssats oppnås ved 20 års alder.