Sats

Bruksfradragstabellen

Bruksfradraget regnes ut fra det tidspunktet kjøretøyet ble registrert første gang i utlandet og frem til tidspunktet da kjøretøyet registreres første gang her i landet.

Tabellen viser hvor mye bruksfradrag du får.

 

Alder over... Fratrekk
1 måned 2 prosent
2 måneder 4 prosent
3 måneder 6 prosent
4 måneder 8 prosent
5 måneder 10 prosent
6 måneder 12 prosent
7 måneder 14 prosent
8 måneder 15 prosent
9 måneder 16 prosent 
10 måneder 17 prosent 
11 måneder 18 prosent 
1 år 19 prosent
1 år og 2 måneder 20 prosent 
1 år og 4 måneder 21 prosent
1 år og 6 måneder 22 prosent
1 år og 8 måneder 23 prosent
1 år og 10 måneder 24 prosent
2 år 26 prosent
2 år og 6 måneder 30 prosent
3 år 33 prosent
3 år og 6 måneder 37 prosent
4 år 40 prosent
4 år og 6 måneder 44 prosent
5 år 50 prosent
5 år og 6 måneder 54 prosent
6 år 58 prosent
6 år og 6 måneder 62 prosent
7 år 66 prosent
7 år og 6 måneder 70 prosent
8 år 74 prosent
8 år og 6 måneder 78 prosent
9 år 82 prosent
10 år 90 prosent
11 år 91 prosent
12 år 92 prosent
13 år 93 prosent
14 år 94 prosent
15 år 95 prosent
16 år 96 prosent
18 år 98 prosent
20 år 100 prosent

 

Med virkning fra 1. januar 2024 er det gjort endringer i bruksfradragstabellen. Endringen gir ingen praktiske betydninger. Tabellen utvides med et nytt steg (20 år) for å ivareta avviklingen av Stortingsvedtakets § 9 bokstav p (motorvogner som er 20 år eller eldre). 

Merk at neste steg i bruksfradragstabellen oppnås på dagen kjøretøyet «fyller år», med unntak for siste steg, da ansees kjøretøyet å være 20 år fra og med 1. januar dette året.