Sats for:

Finnmarksfradraget

Det særskilte fradraget (Finnmarksfradraget) gis til personer som er bosatt i Troms fylke og Finnmark fylke, med unntak av bosatte i kommunene Balsfjord, Bardu, Dyrøy, Gratangen, Harstad, Ibestad, Kvæfjord, Lavangen, Målselv, Salangen, Senja, Sørreisa, Tjeldsund og Tromsø.

Fradraget gis automatisk ved skatteberegningen, på grunnlag av skattested, og du skal ikke føre det i skattemeldingen (selvangivelsen).

Fra inntektsåret 2020: Du skattlegges i den kommunen hvor du er bosatt ved utgangen av 1. januar i inntektsåret.  

Til og med inntektsåret 2019: Du ble skattlagt i den kommunen hvor du var bosatt 1. november i året forut for inntektsåret.  


Særskilt fradrag for skattested i Troms og Finnmark (tiltakssonen) 30 000 kroner