Sats for:

Finnmarksfradraget

Det særskilte fradraget (Finnmarksfradraget) gis til personer som er bosatt i Troms og Finnmark fylke, med unntak av bosatte i kommunene Balsfjord, Bardu, Dyrøy, Gratangen, Harstad, Ibestad, Kvæfjord, Lavangen, Målselv, Salangen, Senja, Sørreisa, Tjeldsund og Tromsø.

Fradraget gis automatisk ved skatteberegningen, på grunnlag av skattested, og du skal ikke føre det i skattemeldingen (selvangivelsen). Du skattlegges som hovedregel i den kommunen hvor du er bosatt 1. januar i inntektsåret.  


Særskilt fradrag for skattested i Troms og Finnmark (tiltakssonen) 20 550 kroner