Sats for:

Forskuddssats for trekkfrie matpenger

Siste år med sats for trekkfrie matpenger er 2018. Fra og med 2019 gjelder ikke denne satsen.


Matpenger (mat ved overtid) 90 kroner

For arbeidstakere som reiser daglig mellom hjem og arbeidssted, men som har så langt fravær at de må spise ett måltid ekstra om dagen utenfor hjemmet, kan arbeidsgiver trekkfritt dekke arbeidstakers kostnader til mat (overtidsmat) begrenset til Skattedirektoratets forskuddssats.

Arbeidsgivers dekning forutsetter at arbeidstaker faktisk kjøper mat og at vedkommende har et sammenhengende fravær fra hjemmet på 12 timer eller mer. Satsen gjelder ved dekning av matpenger (tariffestede/ikke tariffestede) og ved refusjon etter bilag.

footer/desktop/standard