Sats for:

Kost og losji - forskuddssats for trekkfrie matpenger (utgått sats)

Fra og med 2019 gjelder ikke denne satsen. Siste år med sats for trekkfrie matpenger var 2018. 


Fra og med inntektsåret 2019 er denne satsen ikke lenger benyttet.