Sats for:

Kost og losji - forskuddssatser for trekkfri kostgodtgjørelse (utgått sats)

På reiser med overnatting er stedet der overnattingen skjer (type losji) avgjørende for hva du kan få utbetalt i trekkfri kostgodtgjørelse. Trekkfri kostgodtgjørelse er hva som kan utbetales uten at det skal gjennomføres forskuddstrekk.

 


Reiser uten overnatting

For reiser uten overnatting vil satser etter gjeldende Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost, anses trekkfrie. Dersom ett eller flere måltider er dekket av arbeidsgiver, oppdragsgiver eller av arrangør/vertskap, skal det foretas måltidstrekk.

I tillegg må særskilte legitimasjonskrav i skattebetalingsforskriften være oppfylt for at godtgjørelsen skal kunne utbetales trekkfritt.

Reiser med overnatting

På reiser med overnatting er stedet der overnattingen skjer (type losji) avgjørende for hva du kan få utbetalt i trekkfri kostgodtgjørelse. I tillegg vil skillet mellom yrkesopphold og pendleropphold være av betydning dersom overnattingsstedet er privat eller på hybel/brakke med kokemuligheter.

I tillegg til at godtgjørelsen må være innenfor satsene nedenfor, må særskilte legitimasjonskrav i skattebetalingsforskriften være oppfylt for at godtgjørelsen i sin helhet kan utbetales trekkfritt.

Særskilte satser ved overnatting på pensjonat, hybel/brakke/privat med kokemulighet eller hotell

Ved overnatting på pensjonat, hybel/brakke/privat med kokemulighet eller hotell har Skattedirektoratet fastsatt særskilte satser. Sats for overnatting på hybel/brakke eller privat utgår fra og med inntektsåret 2018 for arbeidstakere på pendleropphold. Skattefri dekning fra arbeidsgiver til kost skal ikke begrenses etter 24-månedersregelen, dvs. arbeidsgiver kan yte skattefri dekning av merutgifter til kost og losji også etter perioden på 24 måneder.
Det fastsettes også sats for langtransportsjåfører. Se tabell under.

Skattedirektoratets forskuddssatser for trekkfri kostgodtgjøring – innland Satser 
For arbeidstakere som bor på pensjonat eller hybel/brakke uten kokemuligheter kr 159
For arbeidstakere som er på yrkesreise/tjenestereise og som bor på hybel/brakke med kokemuligheter eller har overnattet privat  kr  88
For arbeidstakere som bor på hotell  kr 569

For arbeidstaker som bor på hotell med inkl frokost reduseres hotellsats med 20 prosent.

Får arbeidstakeren i tillegg dekket ett eller flere måltider, må den trekkfrie godtgjørelsen reduseres med 20 prosent for frokost, 30 prosent for lunsj og 50 prosent for middag (beløpene skal rundes opp eller ned til nærmeste hele krone). Se eksempel på hvordan satsene skal forstås, nederst på siden.

kr 455
For langtransportsjåfører  kr 300

 

Skattedirektoratets forskuddssatser for trekkfri kostgodtgjøring – utland Satser
For arbeidstakere som bor på pensjonat eller hybel/brakke uten kokemuligheter  kr 159
For arbeidstakere som er på yrkesreise/tjenestereise og som bor på hybel/brakke med kokemuligheter eller har overnattet privat  kr  88

For arbeidstakere som bor på hotell anses kostgodtgjørelse ihht Statens satser for kostgodtgjørelse utland (gitt i medhold av særavtale om dekning av utgifter til reise og kost utenfor Norge § 8) som trekkfrie.

Får arbeidstakeren i tillegg dekket ett eller flere måltider, må den trekkfrie godtgjørelsen reduseres med 20 prosent for frokost, 30 prosent for lunsj og 50 prosent for middag (beløpene skal rundes opp eller ned til nærmeste hele krone).

 
For langtransportsjåfører  kr 300

Vedlegg

Eksempler som viser hvordan satsene skal forstås:

Eksempel 1

En ansatt er på yrkesreise og bor på hotell for å delta i et møte. Vedkommende får frokost i møtet uten å betale for den. Den korrekte satsen er da kroner 455. (Redusert med 20 prosent for frokost). Hvis den ansatte derimot må betale for frokosten selv på møtestedet, vil den korrekte satsen være kroner 569.

Eksempel 2

En ansatt er på yrkesreise og bor på hotell for å delta på et kurs. Vedkommende får dekket frokost og lunsj. Den korrekte satsen som skal brukes i den forbindelse, vil være kroner 285 (569 kroner – 20 prosent for frokost – 30 prosent for lunsj).