Sats for:

HFK og PFK

Her finner du gjeldende og tidligere satser for hydrofluorkarboner (HFK) og perfluorkarboner (PFK).


For å beregne riktig avgift skal avgiftssatsen per kilo gass multipliseres med den GWP-verdi den enkelte avgiftspliktige gass har.

HFK og PFK 0,952 kroner per kilo

Du finner de avgiftspliktige gassenes GWP-verdi i kodeveilederen.

Vær oppmerksom på at det er nye GWP-verdier fra 2023.