Sats for:

Jordbruksfradrag

Som hovedregel gis jordbruksfradrag under forutsetning om at skattyteren har bodd på driftsenheten ifølge reglene om folkeregistrering i over halvparten av inntektsåret.


Jordbruksfradrag gis i alminnelig inntekt til skattytere som:

  • har hatt inntekt fra virksomhet i form av jordbruk, gartneri og/eller hagebruk, og/eller
  • har drevet bihold (honningproduksjon) og/eller pelsdyrhold som virksomhet, selv om virksomheten er drevet uten tilknytning til jordbruk, gartneri eller hagebruk.
Inntektsuavhengig fradrag 93 000 kroner
Sats utover inntektsuavhengig fradrag 38 %
Maksimalt samlet fradrag 195 000 kroner