Sats for:

Jordbruksfradrag

Hvis du oppfyller vilkårene, kan du få jordbruksfradrag. Hvor mye du kan få beregnes ut fra hvor mye du har i overskudd i virksomheten.


Overskudd

Jordbruksfradrag

Under 93 000 kroner

Samme beløp som overskuddet

Mellom 93 000 kroner og 361 421 kroner

93 000 kroner pluss 38 prosent av overskuddet over 93 000 kroner

Over 361 421 kroner

195 000 kroner